U loopt met uw bedrijf de volgende risico’s
indien u niet kiest voor het AVAB-Veiligheidspakket!

1. Aansprakelijkheid

Na brand of een andere calamiteit loopt u risico’s op aansprakelijkheid, omdat uw veiligheidsrapporten niet actueel zijn.

2. Riskeren van een boete

Omdat u geen RI&E, bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan heeft.

3. Bedrijfsblindheid

Geen goed beeld van de risico’s en gevaren binnen het bedrijf.

4. Gezondheidsrisico’s

Uw medewerkers lopen gezondheidsrisico’s op. Hiermee is de kans groot dat medewerkers zich steeds vaker ziekmelden en uitvallen. Dit brengt hoge kosten met zich mee.

5. Onzekerheid bij medewerkers

Medewerkers voelen zich onveilig doordat de werkgever niet duidelijk de risico’s en gevaren van het werk kan weergeven.

6. Paniek bij een calamiteit

Wanneer er geen goede bordjes hangen, weten de aanwezigen in noodgevallen niet waar de EHBO- of blusmiddelen zich bevinden of waar de dichtstbijzijnde uitgang is.

7. Onnodige uitgaves en verschillende aanspreekpunten

Onnodige (reis)kosten en uitgaves door meerdere contracten/ aanspreekpunten met verschillende partijen.