AVAB Veiligheidsscan voor uw bedrijf

Inbraak, diefstal, overval of overlast. Hier kunt u als ondernemer mee geconfronteerd worden. In hoeverre is uw bedrijf hier tegen beveiligd?
Als ondernemer wilt u hierop zo goed mogelijk beveiligd zijn, zodat niet alleen de veiligheid gewaarborgd wordt, maar ook de werksfeer, kwaliteit en de imago van uw bedrijf verhoogd worden.

Risico’s liggen overal op de loer. Heeft u dan wel voldoende en de juiste maatregelen genomen om deze aan te pakken?
AVAB biedt met al haar professionaliteit een onafhankelijke en een passende veiligheidsscan aan voor uw bedrijf, met een compleet inzicht in de mogelijke gaten en zwakke plekken binnen uw bedrijf. Hierbij verplaatst AVAB zich in de ondernemer en wilt alle risico’s zoveel mogelijk beperken voor de klanten, het personeel en uiteraard uzelf!

Wij beoordelen uw onderneming in zijn geheel op de volgende veiligheidsmaatregelen:

✓  Strategische plannen en maatregelen

✓  Organisatorische maatregelen

✓  Bouwkundige maatregelen

✓  Elektronische maatregelen

✓  Omgevingsfactoren en maatregelen

De veiligheidsscan wordt verwerkt in een uitvoerige vertrouwelijke rapportage, waarin aanbevelingen staan om alle risico’s en zwakke onderdelen van uw bedrijf aan te pakken.