Complete Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Van iedere werkgever wordt verwacht en geëist om de veiligheid en de arbeidsomstandigheden in haar bedrijf te verbeteren. In artikel 5 van de Arbowet staan alle regels over deze arbeidsomstandighedenbeleid. Dit beleid, dat vanaf 1 januari 1994 geldt, moet gebaseerd zijn op de inventarisatie en evaluatie van alle gevaren en risico’s die de arbeid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers met zich meebrengt. De werkgever moet schriftelijk vastleggen welke risico’s en gevaren aanwezig zijn voor de werknemers, en welke maatregelen daartegen over staan. Dit rapport wordt ook wel de Risico- Inventarisatie en- Evaluatie (of kortweg RI&E) genoemd. De RI&E moet bij tijd worden aangepast zo vaak als de werkmethoden, werkomstandigheden en de stand der techniek daartoe aanleiding geven. Uiteindelijk resulteert de RI&E in een inzicht over de algemene en specifieke (rest-) risico’s.

Geen omkijken meer naar uw RI&E? AVAB neemt voortaan uw zorgen over. 

Indien u nog geen RI&E heeft, kan AVAB u daarmee helpen. AVAB heeft ruime ervaring met het opstellen van de RI&E en is goed op de hoogte van de wettelijke eisen en plichten die hieraan gesteld worden.

Heeft u al een RI&E maar is het niet meer actueel? AVAB actualiseert vanaf nu ieder jaar uw RI&E, zodat u te allen tijde een actueel exemplaar heeft. Hiermee loopt u geen risico’s op boetes tijdens een inspectie of aansprakelijkheid na een calamiteit.