Ontruimingsplan/plattegronden

Ontruimingsplan
Een ontruimingsplan omschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om alle aanwezigen veilig uit het gebouw te krijgen. Tevens staat er in een ontruimingsplan, wie er verantwoordelijk is voor welke actie, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wat er verwacht wordt van de BHV-organisatie in het geval van een calamiteit.

Een ontruimingsplan is verplicht volgens het Bouwbesluit 2012 artikel 6.23, de Arbowet artikel 15 en het Arbobesluit. Deze plannen worden onder meer getoetst door de brandweer, maar ook door de Arbeidsinspectie of een arbodienst.

U bent niet altijd verplicht een ontruimingsplan met de ontruimingsplattegronden te hebben. Dit is afhankelijk van:

  • de bedrijfsoppervlakte (m2);
  • aantal bouwlagen (verdiepingen);
  • de aanwezigheid van een BHV-organisatie;
  • aantal locaties van uw bedrijf (vestigingen).

Bij een ontruimingsplan horen veiligheidsplattegronden en ontruimingsplattegronden. Indien u deze nog niet heeft, kan AVAB u daarmee helpen. AVAB heeft ruime ervaring met het opstellen van ontruimingsplannen en is goed op de hoogte van de wettelijke eisen en plichten die gesteld worden aan een ontruimingsplan.

Ontruimingsplattegrond
Een ontruimingsplattegrond is er om uw medewerkers aanwijzingen te geven over hoe zij veilig het bedrijfsgebouw kunnen vluchten vanaf een bepaalde locatie in het geval van een calamiteit. Tevens ziet u hierop de locaties van blusmiddelen en EHBO-voorzieningen. De ontruimingsplattegrond hangt op een gewenste plek aan de muur in uw bedrijfsgebouw. De veiligheidsplattegronden zijn exact hetzelfde als de ontruimingsplattegronden alleen zijn deze niet opgehangen in uw bedrijf, maar als bijlage toegevoegd bij het ontruimingsplan.

AVAB stelt de ontruimingsplattegronden op conform NEN 8112 en NEN 1414.

Geen omkijken meer naar? AVAB neemt voortaan uw zorgen over. 

Indien u nog geen ontruimingsplan/plattegronden heeft, kan AVAB u daarmee helpen. AVAB heeft ruime ervaring met het opstellen van ontruimingsplannen/plattegronden en is goed op de hoogte van de wettelijke eisen en plichten die hieraan gesteld worden.

Heeft u al een ontruimingsplan/plattegrond, maar is het niet meer actueel? AVAB actualiseert vanaf nu ieder jaar uw ontruimingsplan/plattegronden, zodat u te allen tijde een actueel exemplaar heeft.