Sociale Veiligheid (Inbraak- en diefstalpreventie)

Sociale veiligheid is een belangrijk aspect in ieder organisatiebeleid dat gericht is op het aanpakken en voorkomen van incidenten, door het opnemen van maatregelen en het benoemen van omgangsvormen die daarbij helpen.
Een kind dat op school wordt gepest, of een medewerker dat slecht presteert door stress, kan zijn leven lang met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang dat het kan opgroeien en kan functioneren in een veilige omgeving. Dat is de taak van AVAB. Een leerling, of medewerker die een groot deel van zijn dag op school of werk door brengt, moet er dus op kunnen vertrouwen dat hij in een veilige omgeving, zonder stress of andere negatieve invloeden kan doorbrengen.
Daarnaast is het wettelijk verplicht dat u als ondernemer uw betrokken mensen, ongeacht of het om leerlingen, medewerkers of klanten gaat, een goede veiligheidsbeleid biedt. De Arbowet en de Kwaliteitswet bieden kaders voor een goed veiligheidsbeleid.
Bij sociale veiligheid speelt de gevoelens van personen een grote rol. Een onveilige situatie of negatief gedrag van anderen kan ertoe leiden dat personen zich onveilig voelen, waardoor hun werkzaamheden worden belemmerd.